PL | GB | SWEKAJ NAVAL KAJETAN KONOPACKI

realizuje Projekt dofinansowany

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem:

„Rozwój działalności eksportowej KAJ NAVAL KAJETAN KONOPACKI”

Celem długookresowym niniejszego przedsięwzięcia jest ekspansja na rynki zagraniczne, co przyczyni się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży

Całkowita wartość projektu – 76 846,80 PLN
Kwota dofinansowania ze środków europejskich – 38 423,40 PLN

DANE FIRMY:
KAJ NAVAL Kajetan Konopacki
ul. Okrężna 24a
81-822 Sopot
NIP: 585-140-27-41
KONTAKT:
e-mail: info@kajnaval.com
Kontakt w sprawie śrub:
tel. +48 669 700 200
tel. +48 669 700 100
Kontakt w sprawie foteli/zbiorników:
tel. +48 609 335 526