Smaller Default Larger

 

W czasie trwania Targów wodnych w Goteborgu, Helsinkach, Sztokholmie i w Oslo, zorganizowaliśmy ciągłą kampanię do udziału w której zaprosiliśmy właścicieli łodzi, w roli naszych "pilotów" testowych. Kampania została skierowana do osób posiadających  łodzie i pragnących porównania swoich nowych śrub Propulse z tymi oryginalnie instalowanymi. Wierzymy, że połowa łodzi z silnikami zaburtowymi w Skandynawii może poprawić swoje osiągi przez właściwy dobór, lub poprawne ustawienie śruby.

W praktyce kampania została zorganizowana tak, że właściciel łodzi kupuje od nas śrubę z specjalnym rabatem, obowiązującym tylko w trakcie trwania Targów. Śruby były kupowane na naszym stoisku i albo wydawane na miejscu, albo dostarczane na nasz koszt pod wskazany adres. Założenia do przeprowadzenia testu wymagały, by łódź  była wyposażona w obrotomierz, pokazujący prędkość obrotową silnika, oraz by prędkość łodzi mogła być kontrolowana przy użyciu GPS'a w ploterze, ręcznego, lub przez smartphon'a.

Kiedy otrzymywaliśmy od uczestników testów uzyskane wyniki, w dowód wdzięczności za udział w kampanii wysyłaliśmy zestaw czterech zapasowych płatów do ich śruby Propulse. 

Uzyskane wyniki zostały umieszczone w zakładce Testy. Planujemy zaprosić media i wszystkie zainteresowane osoby by wymienić poglądy i ocenić osiągnięte rezultaty.

Na podstawie wielu rozmów prowadzonych z właścicielami łodzi, sklepami ze sprzętem, zespołami ratownictwa, firmami ubezpieczeniowymi, a także instytucjami związanymi z problematyką operowania na morzu, doszliśmy do wniosku, że około 50% łodzi w Szwecji /Skandynawii/ może zwiększyć swoje osiągi. Rozumiemy przez to, większą prędkość, szybsze wejście w ślizg, etc., co przede wszystkim zmniejszy zużycie paliwa i poprawi efektywność pływania. Te wartości są niezwykle istotne dla zdobywanego doświadczenia,  dla redukowania ponoszonych kosztów, a w końcu także dla kwestii oddziaływania na środowisko.