Smaller Default Larger

 

3-a

  

3-b

  

3-c

Anytec 750 

Prędkość marszowa wzrosła o 5 węzłów w porównaniu z oryginalną, stalową śrubą Yamaha'y

  Buster XL 

Prędkość marszowa wzrosła o 2 węzły w porównaniu z oryginalną, stalową śrubą Yamaha'y 

 

Ornvik 620  

Znacząca poprawa efektywności śruby, ze wzrostem prędkości o 6 węzłów

 
         

 3-d

 

3-e 

 

 3-f

Ryds 600 GTS   

O 2 węzły szybciej w pełnym zakresie obrotów silnika

 

 

Buster L

Wynik porównywalny z oryginalną śrubą

 

 

Selva  RIB 8.0 

O 5 węzłów szybciej w porównaniu z oryginalnymiśrubami, przy takich samych obrotach silnika